Resultaat project ’De Bloemenweijde’ in Wijdewormer mag er zijn

Door Koos Reitsma

Liefst 36 vrijwilligersprojecten in Noord-Holland vielen begin dit jaar in de prijzen. Een ervan is ’De Bloemenweijde’ aan de Zuiderweg in Wijdewormer. Uit het Groen Fonds van de provincie werd in totaal 102.000 euro uitgekeerd. Veel aanvragen waren voor het verbeteren van het voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere insecten.

De Bloemenweijde is een samenwerkingsverband van een agrariër, die een stuk grond beschikbaar stelde, en meerdere vrijwilligers. Het perceel werd ingezaaid met wilde bloemen, als voedsel voor insecten.

Polderbewoner Karen Vaartjes kwam met het idee voor dit ’bijenlint’ langs een akker, maar het werd een heel perceel. De agrariër die ze benaderde reageerde meteen enthousiast en (andere) bewoners van de Zuiderweg hielpen mee. De buurt betrekken bij landbouw, landschap en biodiversiteit, dat was het doel, en dat is gelukt. Het resultaat mag er zijn. Vaartjes maakte er foto’s van.

Andere, vergelijkbare initiatieven in de regio die in de prijzen vielen: boer Rutte uit Westzaan die de bermen tussen zijn boerenland en de wijk Westerwatering in Zaandam inzaaide als kruidenrijk grasland, en vijftig vierkantemeterbakken in Assendelft voor biologisch geteelde drachtplanten.