Partners

De start van het initiatief is in 2020 financieel mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groenfonds, Landschap Noord-Holland. In 2021 is de uitbreiding mogelijk gemaakt door IVN/Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, door ons initiatief aan te merken als ‘Greenspot’. Naast geld hebben zij ook met hun netwerk en advies een bijdrage geleverd aan de bloei van Wijdewormer.

  • Ook Cono Kaasmakers steunt dit initiatief van harte, via de bij haar aangesloten boeren, die hun melk leveren voor de Beemsterkaas en ook direct.
  • In de uitvoering krijgen we veel advies van Jan van Kempen, een bevlogen akkerbouwer uit de Beemster. Hij werkt zelf veel met bloemenstroken, als alternatieve wijze van insectenbestrijding, ter vermijding van gif. De eenjarige zaadmengsels heeft hij in 2020 samengesteld en ingezaaid.
  • Ook Medigran, de leverancier van de meerjarige zaadmengsels, heeft ons met raad en daad terzijde gestaan. Ze hebben ons mooie mengsels geleverd, die het het afgelopen jaar prachtig hebben gedaan.
  • En last maar zeker niet least: Leo Bil, passievol voorzitter van Stichting Bloeiend Boerenland. Onze initiatieven sluiten erg goed aan, de stichting werkt landelijk en is erg succesvol. Leo staat ook ons bij met zijn adviezen en daarnaast werken we nauw samen.